fbpx

IS klinika

Informacioni sistem za kompletno poslovno, finansijsko i materijalno vođenje specijalističkih ljekarskih ordinacija, poliklinika i klinika sa stacionarnim liječenjem.

Šta Vam nudi IS Klinika? Vama kao neposrednom korisniku tj. ljekaru koji radi svoj posao sa pacijentom nudi efikasan i dobro strukturiran elektronski zdravstveni karton pacijenta. Na jednom mjestu imate prikazanu cjelokupnu zdravstvenu dokumentaciju pacijenta oragnizovanu u tematske kartice (pregledi, istorije, tretmani, …) sa tabelama koje prikazuju sve već urađeno. Lakim i jednosavnim konceptom dugmadi: “Novi” popunićete novi obrazac i “Prikaži”, pregledaćete već postojeći. Svi obrasci sa kojima se susrećete u svojoj svakodnevnoj kliničkoj praksi postoje u elektronskoj formi.
Vama kao vlasniku klinike ovaj informacioni sistem nudi sljedeće:
– Efikasno zakazivanje pacijenata koji u obzir uzima broj ljekara, njihovo radno vrijeme, mjesto rada (ordinacija, soba, sala..) kao i interval zakazivanja,
– Laku pretragu pacijentata, evidentiranje i naplatu pruženih usluga i izdavanje računa.
– Praćenje lagera materijala . U svakom momentu imate uvid u stanje materijala sa vidljivim opomenama na materijalima čije su zalihe pale ispod predviđenih.
– Evidencija osnovnih sredstava (opreme),
– Finansijski izvještaji,
– Zahtevani zdravstveni izvještaji u skladu sa aktuelnim propisima iz oblasti ydravstvene zastite,

Šta odlikuje IS Kliniku? Jednostavnost rukovanja i obilje mogućnosti.

Šta je potrebno da znate? Dovoljno je da ste koristili računar i da znate da unesete tekst preko tastature, i stoga zaključujemo da to neće biti problem. Ako unos teksta smatrate onim zamornijim dijelom Vašeg posla, obezbjedili smo predefinisane obrasce koje jednom popunjavate a koristite kad god vam zatrebaju, takve kavi su ili ih prilagođavate konkretnom slučaju.

Šta je potrebno da imate? Računar sa operativnim sistemom Windows 7 ili Windows 10. Ukoliko posjedujete uredjaje za dijagnostiku možemo razmotriti njeno integrisanje u naš IS.

Zašto Vam je, uopšte, potreban informacioni sistem? Na ovakvim mjestima kao odgovor obično stoji “… da je savremeno poslovanje u bilo kojoj oblasti nezamislivo bez upotrebe računara”. U čemu je ta “nezamisliva” prednost? U tome što ćete lakše unijeti neke podatke? Da! Što ćete ih lako pronaći kada god su Vam potrebni? Da! Što ćete ih moći uvijek odštampati i to će izgledati lepo i čitljivo? Da! … i još čitav niz sličnih prednosti… Ali suštinska prednost je u tome što su vaši podaci zapamćeni u elektronskoj bazi podataka i pretrage, analize i kontrole podataka, za koje bi vam bili potrebni sati ili dani sa neizvjesnim rezultatom, obavlja softwer a vi do njih dolazite u roku od nekoliko dijelova sekunde izborom željene funkcije. Naš informacioni sistem sadrži niz takvih funkcija, ali ni to nije sve. On se razvija i obogaćuje a Vi, prihvatajući nove verzije, dobijate nove funkcionalnsti u skladu sa Vašim potrebama ili zakonskom regulativom.

Zašto da se odlučite upravo za IS Kliniku? Gore smo pomenuli elektronsku bazu podataka i funkcije za obradu. Ono po čemu se sistemi razlikuju jedan od drugoga jeste upravo kako je projektovana njihova baza, koje funkcionalnosti Vam se nude i na koji način. Nas su rukovodila sledeća načela: Kvalitet, pravila struke, intuitivan interfejs. Dugogodišnje programersko iskustvo i saradnja sa zdravstvenim radnicima omogućila je da ovu problematiku sagledamo objektivno i napravimo efikasan i za upotrebu intuitivan softver. O tome svjedoči preko 1000 instalacija našeg medicinskog softvera u oblasti medicine, stomatologije i zubne tehnike. Pitajte kolegu da li ima neki od naših medicinskih softvera? Provjerite kakva su mu iskustav i javite nam se. Verujemo da će naša saradnja biti na uzajamno zadovoljstvo.