fbpx

IS Ordinacija

Namijenjen kompletnom vođenju zubnih ordinacija i klinika IS Ordinacija predstavlja korisnički orijentisan softver, jednostavan za rad i konfigurisanje, koji u potpunosti koristi sve karakteristike modernih Windows operativnih sistema i zahtijeva minimalno poznavanje rada na računaru. U potpunosti zadovoljava specifične potrebe rada savremene stomatološke ordinacije. U najvećoj mogućoj mjeri prati prirodan tok rada ordinacije i pruža mogućnost da se u potpunosti posvetite stručnom radu, a do sada, zamorne administrativne poslove obavite lako i efikasno.

Sadrži sveobuhvatan grafički karton pacijenta koji je neophodan za vrhunski tretman u stomatologiji. Svi podaci o pacijentu pregledno su prikazani (tabelarno i grafički) na jednom ekranu a sve relevantne informacije dobijate na jedan ili najviše dva klika. Tehnološki je osposobljen za čuvanje i prikaz multimedijalnih sadržaja – rtg snimaka, digitalnih fotografija, video zapisa načinjenih intraoralnom kamerom i skeniranih dokumentata kao i za direktnu integraciju sa drugim specijalističkim programima. U potpunosti je integrisan sa Planmeca, Sirona, Kavo, Gendex, Carestream, Vatech, Owandy Schick i svim drugim renomiranim proizvođačima.

Posjeduje planere koji prikazuju zakazane termine u vremenskim i datumskim intervalima za koje su podešeni, bez obzira na broj radnih mjesta i broj zaposlenih tako da omogućuje dinamičnost i fleksibilnost u radu ljekara i asistenta. Sam sistem komunicira sa pacijentima na nekoliko načina: e- mail porukama, sms porukama ili slanjem pisanih kovertiranih obavještenja.

Pokriveno je kompletno finansijsko poslovanje jedne ordinacije: Praćene naplate po uslugama, praćene naplate po pacijentima, izdavanje računa, evidencija uplata, evidencija isplata, tekući račun ordinacije, blagajna, finansije dobavljača, zarade zaposlenih, troškovi i rashodi ordinacije, dugovi.

Materijalno poslovanje ordinacije obezbjeđuju funkcije za kompletnu evidenciju prometa stomatološkog materijala i formiranje lager liste. Takođe, svaki materijal ima svoju skladišnu karticu na kojoj imate jasan uvid u količinsko i finansijsko stanje toga materijala (ulaz, izlaz, dobavljač). Imate mogućnost praćenja egzagktnog utroška materijala po svakoj pruženoj usluzi.

Posjeduje naročito projektovan sistem obezbeđenja, sigurnosti i zaštite podataka. Podaci mogu biti apsolutno ili samo djelimično dostupni nekom korisniku zavisno od potreba i želja vlasnika ordinacije.

Preko 600 stomatoloških ordinacija u regionu (BiH, Hrvatska, Srbija i Crna Gora) koristi naš informacioni sistem “IS Ordinacija”. Provjerite i sami zbog čega su se opredjelili za njegovo uvođenje u svoje ustanove.