fbpx

Jedan za sve

Mnogo je pitanja i odgovora na slogan JEDAN ZA SVE. Naša kompanija posebnu pažnju posvećuje ulaganju u znanje i kompetencije uposlenih, i upravo zbog toga mi jesmo tim – JEDAN ZA SVE.

U rubrici „O nama“ se uobičajeno piše da smo najbolji, da znamo sve, i da smo tim za sve. Mi nismo najbolji, mi nismo u mogućnosti da znamo sve, ali jesmo tim. Jedan tim za sve što ima poveznicu sa stomatologijom i područjima koje prate istu.  Biti najbolji u ovako kompleksnoj oblasti je prosto nemoguće, naročito u vrijeme intenzivnog razvoja modernih tehnologija.

Mi smo kompanija koja kontinuirano investira u svoj razvoj i edukaciju i možemo reći da smo sigurni u jedno – uvijek smo u samom vrhu sa svojim znanjem, a to je glavni razlog zašto treba da budemo Vaš partner. Želimo da znanja i vještine našeg tima, kao i informacije iz napredujučih tehnologija prenesemo Vama – našim korisnicima i poslovnim partnerima. Cilj naše kompanije jeste kontinuirana edukacija koja nam otvara vrata da uvijek budemo u korak sa novim tehnologijama i procesima, što Vas kao naše korisnike i poslovne partnere čini sigurnim i zadovoljnim.  

Mi smo mlada kompanija u stomatologiji i srodnim područjima, ali smo tehnički potpuno modernizovani i naši procesi su postavljeni tako da naši korisnici, partneri i kupci imaju garanciju kvalitete.

Neke odluke u životu donosimo nakon puno preispitivanja sebe i drugih, tražeći sigurnost i kvalitet u svakom segmentu života. Međutim, i pored toga neke stvari prosto volimo jer su nam prenstveno drage i čine nas sretnima i zadovoljnima. Trudićemo se da uvijek budemo na strani zajedničkog interesa i da imamo vrhunski odnos sa Vama kao našim partnerima.

Neven Miličević

  • Mi smo tim JEDAN ZA SVE
  • Kontinuirano investiramo u znanje
  • Pratimo nove tehnologije
  • Surađujemo sa vrhunskim kompanijama
  • Kvalitet usluge je na prvom mjestu
  • Nudimo široku paletu usluga

Zadovoljni kupci

Fokusiranje na kupca i uspješno ispunjenje njegovih zahtjeva i očekivanja, ključni je pokazatelj kvaliteta naših proizvoda i usluga.

Osiguran kvalitet

Sarađnja sa pouzdanim i renomiranim dobavljačima i gradnja kvalitetnog partnerskog odnosa stvara lanac vrijednosti bez slabih karika.

Stručni zaposlenici

Kontunuiranim edukacijama zaposlenika i motivirajućom radnom sredinom postižemo uključenost zaposlenika u poboljšanje procesa rada.

Kontinuirani rast

Unapređenje i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom postižemo kroz četiri osnovna koraka: planiraj, uradi, provjeri i popravi

Dozvole za rad i licence

Promet medicinskim sredstvim

Posjedujemo Rješenje izdato od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH koje nam omogućava uvoz i promet na veliko i malo medicinskim sredstvima klase I, IIa i IIb.

Distribucija izvora jonizirajućeg zračenja

Za neometan uvoz i distribuciju izvora jonizirajućeg zračenja posjedujemo Rješenje i Licencu izdatu od strane Drzavna regulatorna agencija za radijacijsku sigurnost.

Licencirana djelatnost tehničkog servisa

Za montažu, demontaži i servisiranje izvora jonizirajućeg zračenja posjedujemo licencu izdatu od strane Drzavne regulatorne agencije za radijacijsku sigurnost.

Servis i atest za stomatološke uređaje

Ovlašteni smo za montažu i servisiranje stomatološke opreme i izdavanje atesta o tehničkoj ispravnosti stomatoloških aparata u ordinacijama, a na osnovu Odluke Stomatološke komore FBiH.

Certifikati sa završenih edukacija