fbpx

LM Instrumenti

Predstavljamo Vam izuzetne LM instrumente. U našem web shopu možete naći sve vrste LM instrumenata, sa detaljnim opisom. Naravno, za sva pitanja nam se možete javiti na info@dentalservis.ba

Zašto da se opredjelite baš za LM instrumente?
  • Radni dio instrumenta je izrađen od specijalnog čelika, te garantuje izdržljivost i dugotrajnost, preciznost istoga je nemjerljiva.
  • Silikonski omotač na dršci praktično spaja ruku sa instrumentom, nema klizanja a sila upotrebljena za rad je minimalna sa maksilanim efektom što Vam olakšava rad.
  • Ergonomski prilagođena ručka omogućava efikasniji rad, smanjuje pritisak prilikom svakodnevnog rada i treba Vam daleko manje napora da postignete željeni rezultat,
  • LM instrumente je moguće poručiti sa ugrađenim RFID kod-om, čime se omogućava praćenje i kontrola kretanja instrumenata, istošenost te trenutno stanje i lokacija istih što je svakoj ustanovi veoma važno ukoliko želimo biti sigurni u sterilnost, ispravnost i uštedjeti novac.
  • Boje drški instrumenata nisu tu da samo uljepšaju iste ili se uklope u interijer ustanove, svaka boja ima svoje značenje i vezana je za vrstu instrumenta, pa je rad u ordinaciji uveliko jednostavniji i lakši.
  • Pored svega ovoga, pozivamo Vas da otkrijete i posebne instrumente koje do sada niste sreli u praksi a sigurni smo da su ono što ste oduvijek priželjkivali u svome radu.
  • Instrumenti imaju različite oblike drški: ErgoSense – ES (Ø 13.7 mm), ErgoMax – XSI (Ø 11.5 mm), ErgoNorm – SI (Ø 8.5 mm), ErgoMix – EM (Ø 12.5 mm) i ErgoSingle – ESI (Ø 11.5 mm).
  • ErgoSense handle – ES je rezultat dugogodišnjeg istraživanja sa ciljem da se pronađe oblik drške instrumenta koja prirodno “leži u ruci”, bez dodatnog opterećenja za doktora i bez bola u ruci i ramenu. Ručka je nešto većeg promjera i dizajna i pruža zaista senzacionalni zahvat i pokret rukom.
Bilo kada? Bilo gdje? Bilo šta?

LM Dental Tracking System ™ (DTS) je prvi komercijalno dostupan sistem koji koristi RFID tehnologiju za učinkovito praćenje i nadzor instrumenata i materijala u Vašoj ustanovi.

Ručni instrumenti LM-ErgoSense sa ugrađenom naprednom RFID tehnologijom, zajedno sa čitačima i softverom čini jedinstveni Dental Tracking System ™. On nam daje mogućnosti uvida u kretanje instrumenata i materijala od skladištenja, održavanja, pa sve do korištenja u Vašoj ustanovi i tokom njege pacijenata.

Da dodamo, moguće je imati i pratiti bilo šta za što smatrate da Vam je bitno. Apliciranjem slobodnih RFID kodova koje možete kupiti svi vaši instrumenti ali i sve ostalo bitno, na primjer potrošni materijali ili bilo koji drugi predmeti mogu biti obilježeni, praćeni te statistički obrađeni za potrebe što učinkovitijeg rada ustanova.
Dakle, svoje nabavljene ispune više nećete baciti jer ih niste upotrijebili. Ovaj moderan sistem nadzora će vas puno prije isteka roka istoga obavijestiti da je vrijeme da ga vratite dobavljaču ili razmijenite sa kolegama.

Skenirane i dokumentirane informacije o kretanju instrumenata poboljšavaju sigurnost pacijenata, rukovanje, ali ne zaboravite i povećanje ekonomičnosti u radu Vaše ustanove.

 Sigurnost pacijenata

Kontrola sterilizacije
Praćenje instrumenata
– Sigurnost u radu

Smanjenje troškova

Ušteda vremena
– Nema klasične kontrole
– Smanjenje zalihe

Menadžment

– Pohrana informacija
– Podaci su lako dostupni
– Upravljanje vremenom

Podrška

– Smanjenje rizika
– Planiranje tretmana
– Smanjenje gubitka

Suprotnosti se privlače!

To vrijedi za visokokvalitetne LM Sharp Diamond ™ parodontne instrumente. U njima možete naći izuzetnu oštrinu, čvrstoću, ali su ujedno glatki i lagani.

Presvučeni su specijalnom mikro membranom kao zaštitnim slojem, pri čemu se koristila Physical Vapor Deposition (PVD) tehnologija.

LM Sharp Diamond ™ instrumenti se uopće ne oštre. Posebno su pogodni za stomatologe koji često koriste ručne instrumente i žele minimizirati vrijeme provedeno na održavanju instrumenata. Ove instrumente karakteriše kombinacija vrhunske oštrine, taktilne osjetljivosti, udobnosti u ruci, ergonomije, lakoće, …

LM Sharp Diamond ™ instrumenti dobro su prilagođeni za sve oblike skaliranja, zadržavaju svoju izvornu funkcionalnost, veličinu i oblik tokom svog životnog vijeka. Minimalno vrijeme za održavanje, ušteda vremena na oštrenju i dugotrajnost Vas mogu opredijeliti za LM Sharp Diamond ™.

Ne oštrite LM Sharp Diamond ™ instrumente! Oštrenjem se mogu oštetiti.

Sterilizacija instrumenata? Naravno da može!

Iako su drške instrumenata izrađene od medicinskog silikona, svi instrumenti se mogu dezinficirati potapanjem instrumenata u dezinfekcioni rastvor ili mehaničkim pranjem, sterilisati u autoklavu ili suhom sterilizacijom.

Bitno je napomenuti da je medicinski silikon čvrsto spojen sa trupom radnog dijela instrumenta, pa je prosto nemoguće da se nečistoće i bakterije zadrže na tom dijelu. Pored toga, glatka površina LM instrumenata daje garanciju za učinkovitiju sterilizaciju u odnosu na instrumente koji imaju hrapavu metalnu dršku.

Instrumenti se mogu sterilisati u LM Servo E kasetama ili zapakovani. LM servo E kasete puno znače u čuvanju, odžavanju i sterilizaciji instrumenata. One su su patentirani dizajni ima poseban zaštitni poklopac na dijelu koji pokriva radni dio instrumenta i štiti ga od oštećenja kada se instrumenti ne koriste. Sa druge strane, taj poklopac omogućava pravilno strujanje pare i pritiska tokom sterilizacije.