fbpx

Autoklav DXP Domina

Dxp Domina omogucava pouzdanu sterilizacija.
Kada govorimo o sterilizaciji, Dxp Domina je uvijek bila referentna tačka. Autoklav Dxp Domina je poznat po svojoj izuzetnoj pouzdanosti, visokoj djelotvornosti bakrenih komora, izvrsnom kapacitetu od 18 litara, što ga postavlja na vrh dxp raspona. Ističe se i italijanskom elegancijom i funkcionalnošću.

Sigurnost
Dxp Domina je sigurna, jer se podaci svakog ciklusa sterilizacije mogu pratiti, u skladu s važećim normama koje su na snazi, zahvaljujući ugrađenom štampaču ili opcijskom USB stiku i vanjskom printeru.

Pouzdanost
Dxp Domina je i pouzdana zahvaljujući svojom 18 litarskom komorom, dizajniranom tako da bude dugotrajna, pomoću inovativnih, visokokvalitetnih komponenti.

Nježnost
The Adaptive Heat system (sistem prilagođavanja topline) eliminira termičke udare i steriliše turbine i nastavke, smanjujući na taj način rizik od njihovog oštećenja.

Povoljnost
Njegova pouzdanost minimizira održavanje, što zajedno s energetskom iskoristivosti i niskom potrošnjom dovodi do nižih troškova.

Domina je izraz snage DXP-a, koji se vidi iz svakog detalja, time osigurava sve što je potrebno da bi vaš posao bio jednostavan i efikasan. Mnogi su primjeri toga: ugrađeni štampač koji osigurava praćenje svakog ciklusa sterilizacije, bakteriološki filter, praktična vrata komore, slavine za čistu/prljavu vodu,…

Ciklus sterilizacije

CIKLUS Temperatura Sterilizacija Trajanje faze Vakuum Tip ciklusa Max opterećenje
B134 134° C 5’ 10’ 3 B 4 kg pune – 1,5 kg porozne
B121 121° C 20’ 11’ 3 B 4 kg pune – 1,5 kg porozne
S134 134° C 3’ 5’ 2 S 4 kg pune
CUSTOM 105-135° C 3’-9’ 5’-12’ 2-3-4 4 kg pune – 1,5 kg porozne
HELIX TEST 134° C 3’30’’ 10’ 3 TEST
B&D TEST 134° C 3’30’’ 10’ 3 TEST
VACUUM TEST < 35° C 3

Tehničke karakteristike

KAPACITET 18 L
VANJSKE DIMENZIJE 447 x 438 x 625 mm (L x H xD)
DIMENZIJE KOMORE Ø 240 – 384 mm (D)
KAPACIT KOMORE 17,5 L
TEŽINA 45 kg
NAPON NAPAJANJA 230 V 50/60 Hz
POTROŠNJA ENERGIJE 900 W – 1920 W
TEMPERATURA +10 – +40°C
NADMORSKA VISINA izmedju  0 i 2.000 metara
OPSEG DJELOVANJA Upotreba u zatvorenom prostoru
Relativna vlaga 85%
Maksimalno odstupanje napona od linije ± 10%
Kategorija instalacije II
Nivo zagađenja 2
KORISTAN PROSTOR 180 x 282 x 160 mm LxDxH
POTROŠNJA VODE 0,6 lit
KAPACITET REZERVOARA (čista voda i korištena voda) 4 lit svaki
AUTOMATSKO GAŠENJE Nakon 30’ od kraja ciklusa