fbpx

LM Dental Tracking System

Šta je Dental Tracking System ?

LM Dental Tracking System ™ je uređaj koji pomoću RFID tehnologije omogućava praćenje i nadzor instrumenata, materijala, implantata i bilo čega drugog što smatrate bitnim u Vašoj ustanovi.
Da, dobro ste pročitali, bilo šta u Vašoj ustanovi se može pratiti i bilježiti u samo nekoliko sekundi.
Dental Tracking System omogućava da pratite ko, na primjer, trenutno koristi određene instrumente, zatim prati izdavanje ili preuzimanje materijala, dezinfekciju i sterilizaciju, i sve to bilježi u softver. Znači, sve je dokumentovano.

Kako Dental Tracking System funkcioniše?

Server na kom se pohranjuju podaci bilježi status i kretanje svakog predmeta koji ima RFID kod.
To omogućava da osoblje ustanove automatski provjeri rok trajanja materijala, zatim da ima uvid u dezinfekciju, održavanje i sterilizaciju, uključujući i detaljnu istoriju svakog instrumenta ili bilo kog drugog predmeta.
Sve navedeno se pohranjuje na serveru i prati u softveru, što smanjenje rizika na minimum u pogledu rokova materijala, sterilizacije, održavanja i dr.

Troškovi vezani za nabavku i rukovanje materijalom čine u prosjeku 30% ukupnih operativnih troškova ustanove (izvor: Nachtmann, H., & Pohl, E. A. (2009). The state of healthcare logistics: cost and quality improvement opportunities. Center for Innovation in Healthcare Logistics, University of Arkansas). LM Dental Tracking System™ Vam omogućava značajno snižavanje tih troškova, pored gore pomenute sigurnosti.

Ukoliko ste edukacijska ustanova, LM Dental Tracking System™ Vam daje mogućnost praćenja i kontrole instrumenata, materijala i svih predmeta tokom praktičnih vježbi koje učenici ili studenti rade.

Nakon završetka radnog dana svi instrumenti, materijali i ostali predmeti se moraju ostaviti na svoje mjesto. To je jako bitno, kako u velikim ustanovama tako i u manjim klinikama, da bi se narednog dana mogao započeti rad bez problema. Ovaj sistem Vam omogućava da veoma lako kontrolišete da li je sve na svom mjestu.

RFID čitači – kako funkcionišu?

RFID čitači se mogu ugraditi ili postaviti na koji god predmet želite, i automatski se time omogućava njjihova vidljivost i praćenje u sistemu, od nabavke, odlaganja, preko održavanja i korištenja u radu.

RFID čitači su dostupni u dva modela:

  • Tray Reader sa mogućnošću više praćenja
  • Unit Reader sa mogućnošću jednog praćenja

Oba čitača “komuniciraju” i “šalju” podatke serveru koristeći Ethernet ili WiFi. Server može biti lokalni ili “u oblaku”.  Čitači LM Dental Tracking System™ su vrhunsko tehnološko rješenje koje koristi UHF (Ultra High Frequency) za praćenje i veoma ih je jednostavno ugraditi ili postaviti jer su izuzetno mali.
Čitači se mogu konfigurisati da prate jednu ili više aktivnosti, što zavisi od zahtjeva korisnika.

LM ErgoSense instrumenti se mogu nabaviti sa već ugrađenim RFID čitačem, ali se i RFID čitači mogu nabaviti posebno i ugraditi na materijal i sve predmete u Vašoj ustanovi.