fbpx

ProMax 2D

Planmeca ProMax je kompletan maksilofacijalni sistem za snimanje. Obezbeđuje vodeće ekstraoralno snimanje sa jedinstvenim dizajnom i odličnim kvalitetom slike. Dizajn i princip rukovanja zasnovan je na najnovijim naučnim istraživanjima, tehnološkim inovacijama i odgovaraju najzahtjevnijim potrebama savremene radiologije.

Napredna tehnologija

 • Autofokus pozicionira fokusni sloj za savršene panoramske slike
 • Dinamička kontrola ekspozicije (DEC) mjeri transparentnost zračenja pacijenta i automatski prilagođava vrijednosti ekspozicije
 • Patentirana SCARA (Selectively Compliant Articulated Robot Arm) tehnologija garantuje anatomsko tačno geometrijsko snimanje za jasne slike bez grešaka
 • Jednostavna nadogradnja – dodajte cefalostat ili 3D mogućnost snimanje u bilo kom trenutku

Otvoreno pozicioniranje pacijenta

 • Olakšano pozicioniranje pacijenata zahvaljujući otvorenoj građi uređaja
 • Pravilno postavljanje pacijenta sa Autofokusom ili manuelno
 • Prilagođavanja pozicioniranja koristeći laser i džojstik
 • Radite sa nesmetanim pogledom na svog pacijenta
 • Pogodan za klaustrofobične pacijenate
 • Olakšava pristup pacijenatima sa invalidskim kolicima koristeći bočni ulaz

Pogodna kontrolna ploča

 • Jasan i napredan grafički program olakšavaju vam rad
 • Unaprijed programirane vrijednosti ekspozicije za različite tipove slike štede vam vrijeme i omogućavaju vam da se fokusirate na svoje pacijente
 • Kontrolna tabla sa mogućnošću rukovođenja na daljinu

Poboljšan kvalitet slike sa Dynamic Exposure Control (DEC)

Jedinstvena digitalna kontrola dinamičke ekspozicije (DEC) automatski prilagođava vrijednosti ekspozicije za svakog pacijenta na osnovu njihove anatomske građe i gustine kostiju. DEC poboljšava kvalitet panoramske i cefalometrijske slike sa boljom osvjetljenošću i kontrastom.

Pozicioniranje pacijenta pomoću lasera

 • Trostruki sistem lasera ukazuje na tačne anatomske tačke poravnavanja prilikom pozicioniranje pacijenta
 • Sagitalno pozicioniranje snopa ukazuje na tačno bočno poravnanje
 • ”Frankfort” horizontalno pozicioniranje snopa pokazuje pravilan nagib glave pacijent
 • Fokusno pozicioniranje pokazuje položaj fokusa i osigurava slike oštrim i jasnim
 • Podešavanje se može izvršiti i pomoću džojstika

Koristi koje korisnik ima od SCARA

Planmeca ProMax posjeduje visoko naprednu i ekskluzivnu robotsku SCARA (selektivno usaglašena artikulisana robotska ruka) tehnologiju – obezbeđujući fleksibilne, precizne i složene kretnje potrebne za snimanje. Ova tehnologija omogućava optimizovanu radiografiju za svakog pacijenta, ispunjavajući praktično svaki dijagnostički zahtjev u maksilofacijalnoj stomatologiji.
Precizni pokreti ruke omogućuje širi spektar programa za snimanje što nije slučaj sa drugim rendgenskim uređajima koji imaju fiksirane rotacije. SCARA nudi superiorne mogućnosti snimanja za postojeće i buduće tehnologije.

 

Tehnički podaci

Generator Konstantni potencijal, rezonantni mod visoke frekvencije 80-150 kHz
Rendgenska cijev D-054SB-P
Veličina fokusa 0.5 x 0.5 MM (IEC 336)
Ukupna filtracija Min. 2.5 mm Al eq.
Anodni napon 50-84 kV
Anodna struja 0.5-16 mA DC
Vrijeme ekspozicije Pan
Scanning ceph
ProCeph
Tomo
2.7-16 s
6.4-99 s
0.1-0.8 s
3 s/frame
SID Pan
Ceph
500 mm (19 in.)
170 cm  (67 in.)
Uvećanje Pan
Ceph
Constant 1.2
1.08-1.13
CCD veličina pixela 48µm
Veličina pixela slike 48/96/144 µm
CCD aktivna površina Pan
Ceph
6 x 147 mm
6 x 295 mm
Rezolucija (digitalna) Pan
Ceph
Max. 9 lp/mm
Max. 5.7 lp/mm
Polje slike (digitalno) Pan
Ceph
14 x 30 cm (5.5x 1.2 in.)
24/27 x 18/30 cm (9/10.6 x 7/11.8 in.)
Veličina polja, nekompromitovan (digitalno) Pan
Ceph
4-33 MB
7-16 MB
Linijski napon 100-240 V, 50 ili 60 Hz
Odredba Automatski, ±10%
Linijska struja 8-16 A
Boja Bijela (RAL 9016)

 Programi za snimanje

Planmeca ProMax 2D 3S Planmeca ProMax 2D S2
Standard: Osnovni panoramski programi Standard panoramic
Profilni TMJ (otvoreni i zatvoreni)
PA TMJ (otvoreni i zatvoreni)
PA sinus
Standard panoramic
Profilni TMJ (otvoreni i zatvoreni)
PA TMJ (otvoreni i zatvoreni)
PA sinus
Standard Dječiji (pedijatrijski) način za svaki standard i izborni program za reduciranje doze Dječiji (pedijatrijski) način za svaki standard i izborni program za reduciranje doze
Optional Horizontalno i vertikalno segmentiranje za panoramski program Horizontalno i vertikalno segmentiranje za panoramski program
Oprional Pravi Bitewing Bitewing
Optional: Napredni panoramski programi Interproksimalni panoramski
Orthogonal (perio) panoramski
Profilni-PA TMJ
Profilni multiangle TMJ
PA multiangle TMJ
PA linearni sinus
Profilni sinus
Optional:Tomografski programi Digitalna linearna tomografija

Zahtjevi fizičkog prostora

Planmeca ProMax 2D Planmeca ProMax 2D sa cefalostatom
Širina 96 cm (38 in.) 194 cm (76 in.)
Dubina 125 cm (49 in.) 125 cm (49 in.)
Visina* 153-243 cm (60-96 in.) 153-243 cm (60-96 in.)
Težina 113 kg (Ibs 248) 128 kg (Ibs 282)

Minimalni zahtjevi za radni prostor

  Planmeca ProMax 2D Planmeca ProMax 2D sa cefalostatom
Širina 150 cm (59 in.) 215 cm (85 in.)
Dubina 163 cm (64 in.) 163 cm (64 in.)
Visina* 243 cm (96 in.) 243 cm (96 in.)